Tỉnh Thức

“Anh em hãy coi chừng,
hãy tỉnh thức…
(Mc 13,33)

Một ngày chợt quên mất
Mình đang tìm gì đây
Sáng, chưa kịp tỉnh giấc
Đã lao vào vòng xoay

Một ngày như mọi ngày
Cứ cuồng xoay hối hả

Chiều, chưa tỉnh cơn say

Đã nghe đời rệu rã

Giữa nhịp đời tất tả
Hỏi mình tỉnh hay mê

Hỏi đời sao xa lạ

Những đi đi về về…

Đi về đâu về đâu
Những ôm đồm chồng chất

Đời thì như bóng câu

Chưa ôm tròn đã mất

Bao giờ thì sống thật
Dẹp tan những mộng đời

Bao giờ thì tỉnh giấc

Vươn tay đón nắng Trời?

Thức tỉnh đi người hỡi
Tỉnh thức đi người ơi

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Vọng 2014

Advertisement

%d bloggers like this: