KHÔN và NGU

“Vì cái điên rồ của Thiên Chúa
còn hơn cái khôn ngoan của loài người”
(1 Cr 1, 25)

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Làm cái gì cũng tính được phần hơn.
Thấy lợi trước mắt thì theo, bất cần hậu quả
Bất kể tiếng lương tâm, bất chấp đạo lý luân thường!

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Biết cúi đầu ngoảnh mặt làm thinh
Bịt mắt bưng tai bỏ mặt tất cả
Để giữ cho yên nồi cơm của nhà mình!

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Biết né cho xong những chuyện hại não mệt đầu
Sống hôm nay biết hôm nay cái đã
Nghĩ ngợi làm gì chuyện con cháu đời sau!

Nên cuộc sống này hãy còn thiếu mãi
Những kẻ không bo bo chỉ sống cho mình
Thiếu người đủ điên rồ và ngu dại
Còn dám sống vì thiên hạ chúng sinh

Nên cuộc sống này hãy còn thiếu mãi
Những kẻ ngu, không cố vị tham quyền
Thiếu người đủ điên rồ và ngu dại
Không đem lương tri đánh đổi với đồng tiền

Thiếu người ngu, dám mang danh phản động
Để bao chuyện động trời bị vạch mặt gọi tên
Thiếu người điên, dám cưu mang lý tưởng
Để đốt đời mình như lửa giữa trời đêm

Khi chẳng còn ai muốn tiêu hao như ngọn nến
Để cho đi ánh sáng của riêng mình
Xã hội chỉ còn là bóng đêm vô bờ bến
Càng lúc càng gần bờ vực tử sinh…

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Đã biết đứng xa, im lặng cho nó lành!
Lại quá ít người điên rồ và ngu dại
Nên sông núi còn buồn như nấm mộ vô danh

Cao Gia An, S.J
Lille, France – 12.05.2016

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: