Cong

 

 

Quê hương con
hình cong
như dáng mẹ
còng
cõng hai mùa
mưa
nắng

như những nếp nhăn
trên trán cha
sâu
rộng

như dáng trẻ nằm
co
trên hè phố
đêm đông

Dãi đất cong cong
còng lưng gánh bao mưa bom bão đạn
thời chiến qua rồi, vẫn cong oằn số phận
nặng tiếng thở dài
nặng những long đong

Con đường làm người
cong cong
cong lưng tìm miếng cơm manh áo
cong lưỡi nói điều lương tâm mách bảo
cong những nỗi niềm
mòn mỏi đợi trông

Đạo lý cong cong
nhập nhằng hư hư thực thực.
Khi lẽ phải là quyền lực
số phận dân nghèo
chỉ còn là
chấm
phẩy
cong
cong

Bao giờ ấm lại bếp lửa hồng?
Bao giờ thẳng lại những đường cong?

Cao Gia An, S.J

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: