Lỗi Hệ Thống

Trời ơi, hắn thèm lương thiện…
nhưng ai cho hắn lương thiện?
(Nam Cao, Chí Phèo)

 

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Biến con người thành phần tử vô danh
Duy vật lên ngôi, nhấn chìm cuộc sống
Chỉ còn đua với tranh, chỉ có giật với dành

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Giản lược mọi điều vào một ý thức hệ lệch nghiêng
Đến như con người mà chỉ còn là phương tiện sản xuất
Thì còn có điều gì là cao cả thánh thiêng?

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Xoáy người ta trong chuyện cơm áo gạo tiền
Khi con người không được nuôi bằng lý tưởng đáng sống
Thì chỉ còn lọc lừa và gian lận đảo điên

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Mở cửa cho bất công và lũng đoạn tràn lan
Khi người lương thiện không còn đất sống
Là cáo chung về một xã hội nát tan

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Tạo ra những con người dễ dàng kiểm điểm tự phê
Như những diễn viên ra sân khấu diễn hề
Chỉ chờ hạ màn, mọi chuyện lại êm xuôi như cũ

Người trong nhà đã không còn là chủ
Khi mọi thứ phải quy vào cái một độc tôn
Cái một thiểu năng, thiểu đức, vô hồn
Nghèo tư duy, nhưng vô cùng giàu vọng tưởng

Là hư cấu về một tương lai huy hoàng thịnh vượng
Nếu hiện tại chỉ toàn là ấm ức bất công
Nếu hiện tại chỉ toàn là dồn nén chất chồng
Thì tương lai đương nhiên sẽ là vỡ bùng và đổ nát

Như những hệ thống lụn tàn và bệ rạc
Chẳng dám tin vào sự lương thiện của con người
Nên bất lương và tàn ác mới lên ngôi
Mở đường cho những vỡ tan và gãy đổ

Nếu đã là lỗi từ trong hệ thống
Ắt sẽ phải theo quy luật của muôn đời
Tự sinh thì tự diệt mà thôi
Để nhường chỗ cho con người được sống

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 22.05.2016

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: