Lạy Chúa, Con Đây! (33) – Thánh hoáL ạy Chúa,
sống đời tu, con mang nhiều thao thức
cho cuộc đời và cho con người.
Nhìn vào thực tại cuộc sống chung quanh
con mong đời tu của mình là một dấu chỉ thánh hóa
theo nghĩa mình sẽ có thể thay đổi được nhiều thứ
có thể làm cho cuộc sống này nên tốt hơn.

Nhưng lạy Chúa, đã không ít lần con thấy thất vọng
với chính những thao thức tốt lành của mình.
Thế giới quanh con chừng như đã đánh mất nhiều thứ
mất đôi tai để lắng nghe những lời sâu
mất đôi mắt để chiêm ngắm những sự cao đẹp
mất đôi tay để làm những chuyện phải làm
mất cả trái tim để ôm ấp những điều lành thánh…
Rất nhiều khi con giật mình nhận ra
bao nỗ lực của mình chỉ như muối bỏ biển,
và những lời con nói bằng cả nhiệt huyết của trái tim
chỉ còn là những tiếng vọng vang yếu
giữa cuộc đời đa âm và tạp sắc.

Xin dẫn con trở về với nền tảng ơn gọi
của một người được Chúa sai đi vào giữa lòng đời,
không phải để nói, nhưng là để lắng nghe
không phải để làm, nhưng là để hiện diện
không phải để dạy dỗ, nhưng là để học hỏi
Vì chỉ khi nào con biết nhìn thấy Chúa nơi người khác,
thì người khác mới có thể nhìn thấy Chúa nơi con.
Chỉ khi nào con đã có thể thay đổi chính mình,
thì con mới có thể thay đổi cuộc sống quanh mình.

Xin Chúa thánh hóa con từng ngày,
để cuộc sống quanh con cũng được thánh hóa.

Cao Gia An, S.J.

Advertisement

Lạy Chúa, Con Đây! (29) – Thơ tình

 

L ạy Chúa,
con hay làm thơ tình
những bài thơ viết về Tình Yêu Thiên Chúa
và cả những bài thơ viết về tình yêu con người.

Con không biết phải làm sao để nói về Tình Yêu Chúa,
nếu không bắt đầu từ những rung động rất thực
trong trái tim và tình yêu con người.
Con là một tu sĩ hay làm thơ tình
vì Chúa đã cho con một trái tim nhạy cảm và dễ yêu.

Rất nhiều người đã cảnh báo con:
tu thì lo tu đi, thơ thơ với thẩn thẩn, chết có ngày!
Hình như người ta hay lo sợ
cho những tu sĩ có trái tim nhạy cảm.
Hình như người ta cũng dễ đặt vấn đề,
về khả năng sống trung tín trong đời tu
của những người có tâm hồn bị gọi là lãng mạn.

Lạy Chúa,
con không tin rằng không thể có sự hòa hợp
giữa một tu sĩ tốt và một thi sĩ tốt,
khi cả hai cùng chia nhau rất nhiều điểm chung
từ những rung động nội tâm sâu xa
đến những kinh nghiệm thiêng liêng sốt mến
mà chỉ có Chúa mới là tác giả thực sự.

Xin dạy con luôn biết kín múc từ Chúa
nguồn thơ và nguồn sống không hề vơi cạn,
để con luôn biết nói về Chúa
bằng ngôn ngữ trong trẻo và chân thật của tình yêu.

Cao Gia An, S.J.

 

%d bloggers like this: