Lạy Chúa, Con Đây! (42) – Người của Chúa

 

 

L ạy Chúa,
người đi tu là người của Chúa
sống cho Chúa và sống cho mọi người.
Trong chính tận sâu thẳm tâm hồn mình,
con luôn thấy có một mối giằng co liên tục
giữa việc sống cho mình và sống cho người khác.

Con không thể nào sống cho người khác
nếu con chưa tự đảm đương nổi chính cuộc đời mình.
Nhưng con cũng không thể nào sống cho người khác
nếu con cứ mãi quẩn quanh và bận rộn
với thế giới nhỏ hẹp của riêng con.

Quá gần với những nỗi bận rộn của riêng mình
con sẽ trở nên xa lạ với nỗi đau của anh em đồng loại.
Quá dính bén vào thế giới khép kín của mình,
thì con chẳng thể nào tìm được một chất keo
để dán mình dính vào cuộc đời
vốn đầy những mảnh vỡ vụn và tản nát.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết quảng đại cưu mang nơi mình
cuộc đời của nhiều con người khác,
để con dọn chỗ cho mọi người
có một không gian nhất định trong trái tim con,
để cuộc đời con là một lời Tin Mừng
về tình thương bao la trong trái tim Chúa.

Nếu cuộc đời đã đầy những mảnh vỡ
con xin sống đời con như một chất keo nối kết
để mọi người được nhìn thấy sự liền lạc của cuộc đời
trong chính tình thương và lòng nhân từ của Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: