Lạy Chúa, Con Đây! (82) – Linh mục

L ạy Chúa,
khi con sấp mình phủ phục
dưới bàn thờ, trước toàn thể dân Chúa,
cả cuộc đời con bắt đầu một chặng hành trình mới:
hành trình của một hạt lúa
được gieo vào giữa lòng mẹ Giáo Hội,
hành trình chết đi cho thế gian
để được sống cho Chúa và cho mọi người,
hành trình của một người mục tử
được sai đi làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa.

Con thầm thỉ đáp lời: “Lạy Chúa, Con Đây!”
chẳng phải vì thấy mình vẹn toàn hay xứng đáng.
Con vẫn là con: yếu đuối và thấp hèn
mỏng manh như một chiếc bình sành dễ vỡ.
Chúa lại đặt vào con cả một kho tàng
để con làm người gìn giữ và phân phát,
để cuộc sống của con được thánh hóa từng ngày
nhờ biết hòa mình vào trong Chúa
và trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người.

Lạy Chúa,
con hạnh phúc vô cùng
vì được làm linh mục của Chúa,
vì hồng ân kỳ diệu là đời linh mục.
Xin dạy con sống Bí Tích Truyền Chức Thánh
qua mỗi giây mỗi phút của cuộc đời con,
để những ai gặp được con, đều gặp được Chúa,
để đời con thực sự là một phúc lành
cho những người mà con gặp gỡ và phục vụ.

Xin dẫn đưa đến thành toàn tốt đẹp
công trình kỳ diệu mà Chúa đã khởi sự nơi con.

Cao Gia An, S.J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: