Lạy Chúa, Con Đây! (84) – Cộng đoàn

L ạy Chúa,
một hồng ân lớn của đời tu là đời sống cộng đoàn,
là có nhiều anh chị em cùng chia nhau một lý tưởng
cùng hiệp lòng hiệp ý phụng sự Chúa.

Nhưng lạy Chúa,
cộng đoàn nào cũng được làm nên từ nhiều con người
với những nét đẹp, đa dạng và phong phú,
nhưng cũng không hề thiếu bất đồng và khác biệt.
Cộng đoàn giúp cho mỗi người lớn lên từng ngày,
không chỉ ngang qua những nâng đỡ yêu thương
mà còn ngang qua những đụng chạm và va vấp.
Bởi cộng đoàn không phải là một pháo đài ẩn trú
nuốt chửng và cách ly mỗi người khỏi lòng cuộc sống.
Cộng đoàn không hề là một thay thế hay bù trừ
cho những từ bỏ của người sống đời dâng hiến.
Cộng đoàn càng không thể là lý do để miễn trừ
cho việc sống trách nhiệm cá nhân trước mặt Chúa.

Xin dạy con sống đời sống cộng đoàn
như là sứ mạng đầu tiên Chúa gởi đến cho con,
để con học khiêm tốn và chấp nhận
học phục vụ và yêu mến tha nhân.
Xin cũng dạy con sống trưởng thành và độc lập
để con lớn lên mỗi ngày ngang qua cộng đoàn.
Xin dạy con bình an và vui sống
với những khoảng thanh vắng riêng tư
với những tâm tình không dễ gì sẻ chia bộc bạch
với những nỗi niềm mãi chỉ là niềm riêng.

Xin cho cộng đoàn thực sự là con đường
nâng bước và dẫn đưa con đến cùng Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: