Canh Thức

“Tôi thấy một nhành cây Canh Thức”
(Gr 1,11)

Người chỉ cho tôi một nhành cây Canh Thức
Giữa rừng người đang vùi ngủ say sưa
Người bảo tôi nói lời ngay lẽ thực
Giữa đoàn dân đang im lặng sống thừa

Người bảo tôi hãy yên tâm đừng sợ
Mặc dòng đời thịnh nộ cuồng phong
Mặc oan khiên, mặc thi phi bắt bớ
Người hứa luyện tôi nên cột sắt tường đồng

Người chỉ cho tôi một đoàn dân cơ khổ
Hỏi tôi đành im lặng được sao?
Kìa đoàn chiên oằn mình trong bão tố
Nệm ấm chăn êm hỏi tôi có lòng nào…

Người chỉ cho tôi một nhành hoa Canh Thức
Đẹp diệu kỳ giữa gió tuyết trời Đông
Người hỏi tôi dám ngang nhiên bùng nở
Dám sẵn sàng canh thức với Người không?

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Advertisement

2 Comments (+add yours?)

 1. KIM NGUYEN, Phó Tế NJ USA
  Jan 03, 2022 @ 16:17:01

  Con tìm hoài hình ảnh của họa sĩ Jean Ora Ferme vẽ tiên tri Giê-rê-mi-a mà không thấy. Chúng con mạo muội nghe và viết xuống tất cả bài giảng Mùa Vọng của Cha để gửi cho các 3 khóa Kinh Thánh 100 tuần (tc 250 học viên mỗi tuần) để hiểu thêm về vai trò của các tiên tri và suy gẫm ơn gọi ngôn sứ của mỗi Ki-tô hữu.
  Chúng con cảm ơn cha đã giảng những bài rất có giá trị. Đối với chúng con, năm 2022 nối dài Mùa Vọng vì chúng ta cần hy vọng để sống cho có ý nghĩa và sinh thú hơn bao giờ hết.
  Trong Chúa,
  Thầy Kim

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: