Mùa Yêu

 

“Vì tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa…”
(Dc 8,6)

 

Đau đáu tàn tro nhớ lửa hồng
Buồn hiu bếp cũ những chờ trông
Chân hoang đã rã chiều luân lạc
Tay lạnh còn mơ sớm mặn nồng
Tình ấy một niềm yêu thắm thiết
Vọng này muôn nỗi đợi mênh mông
Người ơi, về nhé, mùa yêu nhé!
Bếp lại lung linh ngọn lửa hồng

Cao Gia An, S.J.
Maynooth – Mùa Vọng 2019

Advertisement

Nguyện Trời Cao

“Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính”

(Gr 33, 15)

 

Đau đáu bàn chân nhớ cánh đồng
Mùa hoang sương lạnh phủ chiều đông
Mạ non cớm nắng tàn queo quắt
Lúa mới mong mưa rụng chất chồng
Quốc quốc điêu linh hằng ngóng đợi
Gia gia tản nát những chờ trông
Lạy Trời mưa xuống Người Công Chính
Ươm cõi nhân gian ngập nắng hồng

Cao Gia An, S.J
München 15.07.2012

Tri Âm

 

Bao phen toan đập vỡ đàn cầm
Cho tiếng lòng kia mãi lặng câm
Đốt đuốc soi tìm duyên hạnh ngộ
Chong đèn ngóng đợi kẻ tri âm
Thơ rơi nhàn nhạt trên hồn vắng

Nhạc rụng thờ ơ giữa phím trầm

Cuộc thế phồn hoa đô hội thế

Vẫn vang vô vọng tiếng lòng ngâm

%d bloggers like this: