Pregunta – câu hỏi

 

M ẹ từng dạy con rằng:
Nếu con ném đá vào lũ chim non,
Chúa sẽ phạt con.
Nếu con bắt nạt bạn mình,
dù đó là đứa bạn có gương mặt xấu như lừa,
Chúa sẽ phạt con.

Mẹ dạy con rằng:
Thập giá là dấu chỉ của Chúa
Và Mười Điều Răn của Chúa đã khít vào tay con,
tựa như mười ngón tay con vậy…

Ngày hôm nay, họ lại bảo con:
Nếu con không yêu chiến tranh,
nếu mỗi ngày con không bắn chết một con bồ câu,
Chúa sẽ phạt con.
Nếu con không khinh thị những kẻ da đen
nếu con không ghét những người da đỏ,
Chúa sẽ phạt con.

Nếu con dám dạy người nghèo suy nghĩ
thay vì chỉ cho họ chiếc hôn bình an,
nếu con nói với họ về công bình
thay vì những nghĩa cử bác ái,
Chúa sẽ phạt con.
Chúa sẽ phạt con…

Đó đâu phải Chúa của chúng ta,
phải không, Mẹ ơi?

_____+_____

M i madre me decía:
si matas a pedradas los pajaritos blancos,
Dios te va a castigar;
si pegas a tu amigo,
el de carita de asno,
Dios te va a castigar.

Era el signo de Dios
de dos palitos,
y sus diez teologales mandamientos
cabían en mi mano,
como diez dedos más.

Hoy me dicen:
si no amas la guerra,
si no matas diariamente una paloma,
Dios te castigará;
si no pegas al negro,
si no odias al rojo,
Dios te castigará.
Si al pobre das ideas
en vez de darle un beso,
si le hablas de justicia
en vez de caridad,
Dios te castigará.
Dios te castigará.

No es este nuestro Dios,
¿verdad mamá?

(Juan Gonzalo Rose, La Pregunta)

 

Advertisement

%d bloggers like this: